ex.php', '', $url_data['path']) . $url . $query; } else { return $link; } } else { return $link; } } } ?> Feil!

Feil!

Siden ble ikke funnet.